对不起,您需要启用JavaScript才能访问本网站.

捷克共和国

Overview

2020年,Hönigsberg的公司 & Düvel捷克人.r.o. 捷克HCL技术公司.r.o. 经历了一次合并. 在捷克共和国,我们将继续HCL技术捷克共和国.r.o. 并继续以大型跨国公司的丰富经验为客户提供IT服务和解决方案.

自2007年开始在捷克市场运营, HCL一直在帮助客户以创新的方式推进他们的业务, 定制解决方案. 这些允许更大的灵活性, speed, efficiency, 并全面改进以达到更高的生产水平或服务质量. HCL几乎可以涵盖捷克共和国信息和通信技术的整个部分. 从分析, design, 针对移动应用的服务优化, 移动与车辆的融合, 生产计划与管理, 或者机器视觉和增强现实.

凭借广泛的专业知识,我们能够满足客户的要求. 此外, 从全球运营中获得的经验使我们能够根据需要的环境调整我们的服务.

我们的客户是不同规模和行业的公司. 其中包括跨国公司, 以及中小型国有企业, 主要在生产领域.

O NÁS

V loňském roce došlo k fúzi SPOLEČNOSTÍ Hönigsberg & Düvel捷克人.r.o. 捷克HCL技术公司.r.o. a sloučené společnosti pokračují v České republice jako společnost HCL TECHNOLOGIES捷克共和国.r.o. Nadále pokračujeme v poskytování IT služeb a řešení naším zákazníkům a to s plným zázemím velké nadnárodní korporace. řešení V letošním roce předpokládáme stabilizaci firemních interních procesů otevření široké mezinárodní spolupráce V námi dodávaných služeb. Zároveň se díky tomuto sloučení podstatně rozšířilo光谱dodávaných technologií a služeb. Napomáháme rozvoji podnikání našich klientů pomocí inovativních řešení připravovaných na míru. Tato řešení umožňují vyšší flexibilitu, rychlost, Efektivitu obecně pomáhají dosahovat vyšší úrovně kvality výroby/služeb. Vzhledem k proběhlé fúzi jsme v současné době schopni pokrýt v České republic prakticky Informačních一个“雄”. Od analýz, návrhů, Optimalizací až Po komplexní řešení s primárním zaměřením na mobilní aplikace, Integraci mobilních řešení, Plánování一个kontrolu výroby, 内波州strojového vidění一个rozšířené现实.

Rozsahle技术, Přizpůsobujeme požadavkům konkrétního zákazníka a zkušenosti získané z celosvětového působení, Nám umožňují rychlou adaptaci řešení做požadovaného prostředí. Našimi zákazníky jsou společnosti různé velikosti i odlišných odvětví. Řadí se mezi ně jak nadnárodní koncerny, Ale I národní společnosti menšího一个středního rozsahu, Primárně v oblasti výroby.

Portfolio

PORTFOLIO

应用程序开发

我们专注于iOS和Android的网页和移动应用程序的开发. 我们专注于UI/UX和图形规范的汽车.

汽车连接

在汽车互联领域, 我们的项目遍及各个领域, 从技术开发和IT到客户支持.

机器视觉

借助技术手段, 我们可以在理解图像及其解释方面取代人类的感觉.

增强现实

采用增强现实技术, 我们为员工提供有效的培训和指导, 以及三维空间测量或图像处理的能力.

信息技术服务

至于资讯科技服务, 专业的建议, 及资讯科技外判服务, 我们提供研究过程, analysis, 或其他与资讯科技环境有关的项目及谘询.

测试的长椅

我们的团队设计了独特的测试平台,称为HUD案例,用于测试汽车信息娱乐系统. 这些座椅结合了汽车硬件和汽车信息娱乐单元的原始部件, 哪些是由HUD罐补充的

项目支持

由于经验丰富,我们的同事能够很快的符合客户的项目. 这些包括相关方法的实际使用,如PRINCE2®、ITIL、TOGAF或SCRUM®

图形服务

我们的设计师是汽车人机界面方面的专家, video, 和动画, UI/UX设计,我们在市场营销领域有广泛的知识.

测试中心

我们专注于汽车电子技术开发客户项目的测试及所有相关活动, 移动和web应用程序, 以及虚拟现实项目.

VYVOJ APLIKACI

Zaměřujeme se na vývoj webových a mobilních aplikací pro iOS i Android. 专业用户界面/UX设计grafické规范

KONEKTIVITA VOZU

V projektech konektivity vozu máme zastoupení V různých oblastech od technického vývoje přes IT až po zákaznickou poporu

STROJOVE VIDĚ倪

Pomocí technických prostředků dokážeme nahradit lidské schopnosti z hlediska porozumění obrazu a jeho interprete

警察Š我ŘENA REALITA

V rámci rozšířené现实přinášíme efektivní způsob při zaškolení nebo vedení pracovníků, možnosti měření v 3D prostoru nebo zobrazování

IT SLUŽBY

Co se týče IT služeb a odborného poradenství, nabizime zpracovani studii, analýz, případně dalších činností a konzultací souvisejících s IT prostředím

SIMULÁTORY

Máme vyvinuty unikátní simulátory pro testování infotainmentu vozu (HUD CASE), Které jsou kombinací hardwaru vozu a originálních dílů jednotky vozu, který je doplněn o jimi vyvinutý HUD CAN

PROJEKTOVA PODPORA

Díky profesním zkušenostem jsou naši kolegové schopni rychlé适应做konkrétních projektů zákazníků, včetně praktického využití souvisejících metodik (PRINCE2®, ITIL, TOGAF, SCRUM®)

GRAFICKE SLUŽ由

Náš tým designérů se specializuje na HMI设计专业汽车, 视频animace, 用户界面/用户体验máme široké.

TESTOVACI中枢

Zabýváme se testováním a s tím souvisejícími činnostmi náročných zákaznických projektů technického vývoje elektroniky vozu, Mobilních a webových aplikací a项目技术virtuální现实.

研究和开发

R的结果&D项目不仅对经济增长和发展至关重要, 同时也为了保持长期的竞争力和对客户需求的响应能力. R的主要方向&D项目重点关注的是“产业4”领域.0”及相关生产流程的自动化. 特别是我们的机器视觉和增强现实项目. 这包括光学方法与计算机技术能力的新结合,以提供各种生产和质量控制操作, 或者为了教学和演示的目的. 作为R的一部分&D projects, 该公司还从事工业领域的活动, 主要在汽车领域. 这些项目的特点是不断扩展的功能,提高用户体验,利用汽车连接或加强汽车制造业的项目. R的另一部分&D项目的重点是开发用于管理公司流程的内部使用的新软件. 我们可以确定自动化和软件支持带来最大效率的领域. 我们的发展目标是保持在技术前沿,响应工业自动化领域的最新趋势,从而保持不断发展的产品组合多样性.

Vyzkum一vyvoj

Výsledky projektů VaV jou podstatné pro ekonomický růst a rozvoj, Ale také pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti a schopnosti reagovat na požadavky zákazníků. Hlavním směrem výzkumu a vývoje jsou项目,které jsou zaměřeny做oblasti“Průmysl 4.0 " a tím související automatizací výrobních我dalších procesů. Jedná se zvláště o项目strojového vidění rozšířené现实, Které spočívají v novém spojení optických method s možnostmi výpočetní techniky pro zajištění celé řady výrobních a kontrolních operací, Nebo pro výukové či demonstrační účely. Díky využití těchto postupů může dojít ke zkvalitnění výrobního procesu nahrazením lidské práce. V rámci projektů VaV se dále společnost věnuje aktivitám V oblasti průmyslu a到převážně V汽车oblasti. Jedná se o projekty, Které jou charakteristické stále se rozrůstajícími funkcemi, Které zvyšují uživatelský komfort využívající konektivitu vozu nebo项目, Které pomáhají ve výrobní汽车sféře. Část projektů v oblasti výzkumu a vývoje v H&tvoří projekty z oblasti vývoje nového softwaru pro interní využití v rámci řízení procesů společnosti. Jsou vytipovany oblasti, Kde自动化podpora软件přináší největší efektivitu a v tomto kontextu jsou jednotlivé project zpracovávány. Cílem vývoje我udržet自technologické špici nejnovější tím dosáhnout tím dosáhnout: tím dosáhnout tím dosáhnout tím dosáhnout: tím dosáhnout.

我们的办公室

捷克HCL技术公司.r.o

Českobratrske南ěsti 1321

293 01

Mlada Boleslav

捷克HCL技术公司.r.o.

1 maje 97/25

460 02

Liberec

捷克HCL技术公司.r.o.

9. května 454

293 01

Mlada Boleslav

捷克HCL技术公司.r.o.

珊瑚商务园D栋

Bucharova 1314/8

158 00

行星齿轮——常侧重ůlky

捷克HCL技术公司.r.o.

城市绿色法庭

高压ězdova 1734/2c

140 00

行星齿轮——Nusle

Naše kancelaře

捷克HCL技术公司.r.o

Českobratrske南ěsti 1321

293 01

Mlada Boleslav

捷克HCL技术公司.r.o.

1 maje 97/25

460 02

Liberec

捷克HCL技术公司.r.o.

9. května 454

293 01

Mlada Boleslav

捷克HCL技术公司.r.o.

珊瑚商务园D栋

Bucharova 1314/8

158 00

行星齿轮——常侧重ůlky

捷克HCL技术公司.r.o.

城市绿色法庭

高压ězdova 1734/2c

140 00

行星齿轮——Nusle